4. gebouw-architect-gebruiker

  De weg van ontwerp naar gebruiker

   - Idee van opdrachtgever

   - Inschrijving architecten

   - Bestemmingsplan

   - Welstandscommissie

   - Aannemer / uitvoerder

4.1 Het gebouw

  - Met welk doel is het gemaakt? Wat is de functie?

   - Wie is de opdrachtgever? Gemeente, particulier?

4.2 De Architect

  • Architecten adverteren niet;  een opdrachtgever komt via contacten met een architect in aanraking

        Bij grote projecten werkt men vaak met ‘ inschrijving’- de architecten ontwerpen een plan en uit die plannen wordt er 1 gekozen.

  • Past het ontwerp in het bestemmingsplan?

     Hierin staat precies beschreven waar precies gebouwd mag worden en wat voor soort gebouw daar mag komen

  • Ontwerp gaat naar de welstandscommissie.

     Zij bekijken het ontwerp nauwkeurig en adviseren de gemeente

  • De aannemer kan aan de slag. Bouwt het gebouw voor de door de architect berekende prijs
  • De uitvoerder (in dienst van de architect) controleert de bouw
  • De oplevering – de opdrachtgever komt kijken of alles is geworden zoals was afgesproken.

4.3 De gebruiker

    De architect kijkt goed naar de hoefte van de gebruiker